[Skip to Content]

Årets Serviceløft Priser

Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere av disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Det skal kåres vinnere i følgende kategorier:

  • Kundebehandling
  • Tjenesteutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Klagebehandling
  • Kundeopplæring

Det skal også deles ut en hovedpris. Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere at disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Din bedrift kan delta i konkurransen!

Registrering av arbeid til Årets Serviceløft

Bidrag må sendes inn snarest og det kan gjøres her.

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på 916 52 873

Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

• Hvilket utgangspunkt hadde dere?
• Hvilke tiltak gjorde dere?
• Hva slags resultat oppnådde dere?

Dette er det juryen vil vurdere og se etter, innen hver kategori:

• Kundebehandling
Hvordan foregår møtet mellom kunde og virksomheten? Hvilken del av dette møtet er endret? Hvordan er dette endret? Hvordan struktureres kommunikasjonen i kundemøtet? Hvordan sikres kvaliteten?

• Tjenesteutvikling
Hvilke tjenesteelementer inngår? Hvilke endringer har skjedd? Vedlegg evt. beskrivelser av servicedesign og endringer i dette.

• Medarbeiderutvikling
Hvilke tiltak er gjennomført, hvilke og hvor mange medarbeidere har vært berørt, hvor mye medarbeidertid har vært brukt, hvilke systemer osv. har vært brukt, hvilke endringer har dette gitt mht. motivasjon, kompetanse, arbeidsbelastning, sykefravær etc. Vedlegg hvis mulig dokumentasjon mht. medarbeideres opplevelse i forhold til egen situasjon og mht. betydningen for kunden.

• Klagebehandling
Hvilke tiltak er gjennomført mht. innhenting av tilbakemelding fra kunden? Hvilke kanaler benytter man seg av?
Hvordan systematiseres informasjonen/klagene? Hvordan håndterer virksomheten oppfølging av svar til kunden?
Hvordan bruker virksomheten klagen i en prosess for forbedring av kvalitetssikring?

• Kundeopplæring
Materiell som viser virksomhetens opplæring av kunder. Dokumentasjon av tiltak overfor kunder, ansatte og mht. systemer.
Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering.

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!

Toppfoto: Representanter for Thon Hotel Rosenkrantz, Årets Serviceløft 2015, sammen med konferansier Terje Sporsem. Fotograf: Morten Brakestad